new online magazine!:

Check out the new online magazine!:
http://www.earthreview.eu/

Tuesday, December 28, 2010

Mediacircus Music for Life van Stubru

http://www.equalmoney.org
Mediacircus Music for Life van Stubru ( uit mijn cursus Vrijheid en gelijkheid van Sami Zemni)
iN 2008 ging het om moeders op de vlucht en in 2009 tegen malaria, de zogenaamde sensibilisering van vlaanderen voor otnwikkelingskwesties leek zich te beperken tot een gedepolitiseerde, gezellige koffieklets van BV’s op zoek naar exposure in het groeiende marktaandeel van StuBru.
men staat hierbij niet stil bij de oorsprong van de nood en hoe de wereld daar iets aan kan doen.
De wildgroei van de hedendaagse filosofie is fenomenaal en overstijgt vele malen de officiële ontwikkelingshulp. Multimilionaire voelen zich verantwoordelijk om iets “terug te doen” : Bill Gates heeft zijn stichting voor steun aan afrika, Bono promoot zijn RED producten, Armani heeft globaal fonds om Aids te bestrijden en zelfs McDonalds sponsort UNICEF.
Wat al die goedbedoelde initiatieven gemeen hebben is kritiek op inefficiëntie van de officiële hulp. Deeze filantrokapitalisten gaan ervan it dat staten onderdeel van het probleem zijn en dat hulp kan werken als je het overlaat aand privé organisaties die het managen hoe het hoort.
Bill Gates pleit voor creatief kapitalisme = kapitalisme dat ook goed moet zijn voor de armen
George Soros gaat ervan uit dat de markten moeten bijgestuurd worden zodat ook armn de voordelen van de markt plukken.
Deze apolitieke en probleemgeorienteerde aapak van de hulp leidt niet ot het in vraag stellen van de ongelijkheid in de wereld. Niemand zoekt nog naar de oorzaken van deze ongelijkheid waardoor de kwestie van ontwikkeling verengd wordt tot een technsiche kwestie van bijstand. Het gaat dan niet meer om mensenrechten, herverdeling en solidariteit maar over de welcillendheid van de rijken om een heel klein beetje te delen.
Op zich is er niks mis met deze inspanningen maar het gevaar is er dat zulke de-politisering van ongelijkheid in de wereld uitmondt in nog meer cynisme.
Enerzijds is er de liefdadigheid van mensen met goede bedoelingen of rijke stichtingen die mensen willen helpen, anderszijds is er evenveel uitbuiting, kapitaalvlucht of schuldenlast.

Hoe kunnen we de goede bedoelingen omzetten in iets wat ook goede resultaten geeft voor een hele samenleving , voor de gehele wereld?

I say=

No comments:

Post a Comment